Türkçe

Türkiye’de özellikle 1950’lerden sonra hızlanan toplumsal ve ekonomik dönüşümler ailenin işlevlerinde bu tür bir değişime yol açmakta mıdır? Bu soruya kırsal kesimdeki aileler incelenirken verilecek ilk yanıt ‘’hayır’’ olmaktadır. Türkiye’de tarımsal yapının kapitalizmle bütünleşme sürecinde gözlenen özellik, küçük üreticilerin hala büyük çoğunlukta oluşudur. Böylece ailenin bir ‘’üretim birimi’’ olmaktan çıkarak ‘’tüketim birimi’’ haline dönüştüğünden söz etmek olanaksızdır. Kırsal kesimde ailenin üretim işlevi sürmektedir

İngilizce

especially after 1950 in Turkey in accelerating social and economic transformations in family functioning leads to such a change is it? The first answer to this question will be examining families in rural areas '' no '' is. The features observed in the structure of agricultural capitalism integration process in Turkey is still occurs in the vast majority of small producers. Thus the family of a 'production unit' being named '' consumer unit 'that is impossible to speak into the turn. production function families in rural areas continues

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

Türkçe
İngilizce
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle