Türkçe

ÖZET
Bu tez çalışması; mekân, iç mekân, mekânın bağlamı, tasarım sürecini etkileyen faktörler, malzeme tercihleri, mekânın konumlandırılması, dış çevre/doğa kavramlarının arasındaki bağlantıyı, birbirlerini etkileme süreçlerini ve ortaya çıkan sonuçların her bir adımla ne kadar ilintili olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır.

İngilizce

ABSTRACT
This thesis; space, interior, the context of the space, the factors affecting the design process, material preferences, the location of the space, the relationship between the concepts of external environment / nature, the processes of influencing each other and how the results are related to each step tried to put forward.

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

Türkçe
İngilizce

İçindekiler

Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle