Türkçe

Yönetim temsilcisi planlanan bu tür faaliyetlerin etkinliğini takip ederek ilgili bölümü doldurur ve sonucu yönetimin gözden geçirmesi prosedürüne göre üst yönetime sunar. Düzeltici veya önleyici faaliyetlerle ilgili iyileştirme YGG toplantılarında görüşülerek gerçekleştirilir.

İngilizce

The management representative follows the effectiveness of such planned activities and fills in the relevant section and presents the result to the senior management according to the management review procedure. Improvement regarding corrective or preventive actions is carried out by discussing at YGG meetings.

(5000 karakter kaldı)

Türkçe
İngilizce

İçindekiler

Son çeviriler

devamını göster›